Përse Vitalux ?

Marka Ndërkombëtare

Vitalux është distributor i markave më të mëdha botërore në fushën e ndriçimit si GE Lighting, Sylvania etj.

Mbështetje Teknike

Specialistët tanë do jenë afër jush që nga projektimi deri në zbatimin e projektit.

Garanci

Nuk mbaron gjithçka me zbatimin e projektit. Ofrojmë garanci dhe mirëmbajtje

 
Vitalux ndricim Pamir Lighting
Vitalux ndricim Edison Opto
Vitalux ndricim Daylight Italia
Vitalux ndricim Lira Lighting