Pse janë të ndryshme?

Pse janë të domosdoshme?

Ku duhet të vendosen në një ndërtesë?

OSHA dhe Shoqata Kombëtare e Mbrojtjes nga Zjarri (NFPA) përshkruajnë kërkesat e përgjithshme për pajisjet orientuese të daljeve. Rruga e daljes duhet të jetë e vazhdueshme dhe e papenguar nga çdo pikë e një ndërtese ose strukture në një rrugë publike dhe përbëhet nga tre pjesë të veçanta.

Ato janë:

  • Dalja nga hyrja: Ajo pjesë që çon në hyrje të një dalje.
  • Dalja: Ajo pjesë, e cila është e ndarë nga të gjitha hapësirat e tjera të një ndërtese ose strukture me ndërtim ose pajisje për të siguruar një mënyrë të mbrojtur të ecjes drejt daljes
  • Sheshi i Daljes: Kjo pjesë midis përfundimit të një dalje dhe një rrugë publike.

Ndriçimi i urgjencës kërkohet për të ndriçuar hapsirat deri te dera e daljes. Parametrat kryesorë për ndriçimin e urgjencës (siç përcaktohet në NFPA 101) janë për sipërfaqet në këmbë, ndriçimin dhe shkallët. Ndriçimi i jashtëm dhe i urgjencës (dhe faktorë të tjerë në daljen e ndërtesave) janë të rëndësishme në hartimin dhe ndërtimin e ndërtesave të reja.

Shenjat e daljes kërkohen t’u tregojnë njerëzve ose rrugën e drejtpërdrejtë në ose vendndodhjen e saktë të derës së daljes. Shenja e daljes kërkohet nga NFPA 101 Neni 7.10. Sistemi duhet të funksionojë vazhdimisht në çdo kohë që sistemi i alarmit nga zjarri i ndërtesës të aktivizohet me qëllim sigurimin e një shtegu daljeje të identifikueshëm qartë. Nëse shtegu është i mbushur me tym duhet të ketë një mënyrë që të identifikojë daljen nëpërmjet dyshemesë.

Jo vetëm që kërkohen dritat e daljes dhe ato të urgjencës, por sipas NFPA 101, ato gjithashtu duhet të inspektohen vazhdimisht nga autoritetet shtetërore dhe të brëndshme. Teknikët Koorsen janë të disponueshëm për të mbajtur dritat e urgjencës dhe daljes tuaj që funksionojnë siç duhet dhe në përputhje me kërkesat e kodit kombëtar, shtetëror dhe lokal. Gjatë një inspektimi, teknikët Koorsen testojnë funksionalitetin e sistemit duke kryer një kontroll të shpejtë për të provuar funksionimin dhe më pas një test operacional për të konfirmuar nëse dritat janë në gjendje pune për të siguruar 90 minuta ndriçim gjatë një ndërprerje të energjisë ose situate emergjence.

Teknikët e Koorsen kanë parë shumë probleme të zakonshme me ndriçimin e urgjencës dhe instalimin dhe mirëmbajtjen e shenjave të daljes, si:

  • Kokat e dritës kanë qënë të orientuara keq drejt tavanit ose murit anësor në vend të një derë dalëse.
  • Zona të tilla si dhoma të brendshme, tualete dhe zonat e depozitimit nuk kanë ndriçim emergjent.
  • Shenjat e daljes janë instaluar në vendin e saktë, por shenja bllokohet nga objekte të tjera.
  • Pronarët e ndërtesave harrojnë të provojnë sistemet e tyre të ndriçimit. (Shenjat e daljes duhet të testohen 30 sekonda në muaj dhe 90 minuta në vit.)

Koorsen ofron instalime dhe shërbime të ndriçimit emergjent dhe dalës duke përfshirë:

  • Përcaktimi i vendosjes së dritave.
  • Testimi i dritave për funksionalitetin dhe kryerjen e inspektimeve.
  • Sigurimi i dritave ka efikasitet optimal për të siguruar 90 minuta ndriçim gjatë një dështimi të energjisë.

Me kaq shumë faktorë dhe kërkesa që duhet të merren parasysh, lërini një ekspert ta trajtojë atë. Bisedoni me një bashkëpunëtor të Koorsen sot për testimin e ndriçimit të urgjencës dhe daljes në paketën tuaj të mbrojtjes nga zjarri.

Burimi: Koorsen Fire & Security