I keni vënë re  ndonjëherë ato simbole të çuditshme në një llambë, një pajisje ndriçimi ose fletët specifikuese që tregojnë se është e shënuar CE ose ETL? Keni menduar ndonjëherë se çfarë domethënie kanë ato iniciale? Këto iniciale dhe çertifikime tregojnë nëse një produkt ka përmbushur ose jo rregullore të caktuara. Ato gjithashtu mund t’ju tregojnë se ku mund të përdoret një llambë ose pajisje, të tilla si vende të brendshme kundrejt atyre të jashtme dhe të thata ose të lagura.

Cfarë është UL?

“Underwriters Laboratories” (UL) është një Laborator i testimit të njohur kombëtarisht (NRTL) i njohur nga Administrata e sigurisë dhe shëndetit në punë (OSHA) që teston produktet për standardet e vendosura, të vetë-botuara të sigurisë. UL është më e njohura dhe përdoret në të gjithë globin. Një produkt mund të renditet në UL që të njihet. “UL Listed” është certifikimi më i zakonshëm UL dhe do të thotë që mostrat e produktit janë testuar dhe përcaktuar për të përmbushur standardet e nevojshme të sigurisë. UL Recognized tregon pjesë të një produkti që janë krijuar për të qenë pjesë e një tërësie janë testuar dhe aprovuar për atë përdorim të veçantë. Për shembull, llambat për vëndet me lagështirë UL janë testuar për t’i bërë ballë jo vetëm lagështisë së lartë, por edhe kontaktit të drejtpërdrejtë me ujin, në mënyrë që ato të përdoren jashtë pa kërkuar një pajisje të mbyllur.

Cfarë është ETL?

Kthehemi në 1896, Thomas Edison themeloi Byronë e Testimit të Llambave për të provuar sigurinë e llambave. Tani quhen Laboratorët e Testimit Elektrik (ETL), ato mbulojnë më shumë sesa llamba e thjeshta dhe janë një nga çertifikatat e sigurisë me rritjen më të shpejtë që shërbejnë SH.B.A. dhe Kanada. ETL nuk publikon standardet e tyre të sigurisë. Në vend të kësaj, ata testojnë produkte sipas standardeve të botuara nga NRTL-të e tjera si UL. Kjo do të thotë që produktet mbahen në të njëjtat standarde si UL dhe njihen gjithashtu nga OSHA.

Çfarë është CSA?

CSA International, e quajtur më parë Shoqata Kanadeze e Standardeve, është një NRTL që shërben kryesisht në SH.B.A. dhe Kanada. Kjo kompani teston produktet bazuar në standardet e vendosura nga Instituti Kombëtar i Standardeve Amerikane (ANSI), UL dhe NSF dhe konsiderohet gjerësisht si një zëvendësues i përshtatshëm për standartet e UL dhe ETL.

Çfarë është CE?

CE është shkurtesa e “Conformité Européene” që është frëngjisht për European Conformity. Shenja CE kërkohet për produkte të caktuara përpara se ato të shiten brenda Zonës Ekonomike Evropiane (EEA) që përfshin të gjitha vendet e Bashkimit Evropian si dhe Islandën, Lihtenshtajnin dhe Norvegjinë. Këto vende përgjegjëse për ndalimin e produkteve dhe do të lëshojnë gjoba për mosrespektim. Nëse planifikoni të shisni ose blini pajisje ndriçimi ose përbërës elektrikë brenda Evropës, kërkoni së pari markën CE, por do të duhet të jeni i sigurt se është logoja e duhur e CE. Ekziston një logo shumë e ngjashme ku “CE” qëndron për “China Export” dhe thjesht do të thotë se produkti është prodhuar në Kinë.