Fryma e punës, niveli i lartë i krijimtarisë dhe aftësia teknike e shfaqur në projektet ndërkombëtare të përzgjedhura më poshtë, dëshmojnë vërtësinë e parimeve bazë të një dizajni të mirë, pavarësisht vendndodhjes apo kohëzgjatjes së projektit.