Nga kompani lider në treg, fitues çmimesh ndërkombëtare.

  • Ndriçim i ngrohtë ose RGB
  • Mënyrë instalimi si tavanor ose i varur
  • Mer formën sipas dëshirës
  • Eficencë të lartë iluminimi